Creșterea notorietăţii județului Brașov și valorificarea obiectivele turistice

half1
half2

Proiectul este impărțit în 2 părți: conferință și infotrip, cu obiectiv principal dezvoltarea turismului în județul Brașov

Conferința urmăreşte creşterea notorietăţii şi furnizarea de informaţii privind obiectivele turistice din Județul Brașov, în scopul atragerii de turişti şi al creării de noi programe turistice

Întâlnirea este un pas înainte în aducerea la un numitor comun a principalilor actori de pe piata turismului și contribuția lor decisivă la dezvoltarea și mediatizarea potențialului turistic al județului Brașov

În cadrul evenimentului se promovează turismul montan, urban, turismul rural, circuitele culturale, turismul activ şi în natură, turismul religios și de pelerinaje, circuitele tematice (ex. Dracula, Fortificații) şi turismul de aventură.3

Operatorii din turism, presa și blogosfera, împreună pentru promovarea destinației

Valorificarea potenţialului județului Brașov și a municipiului

Popularizarea brand-ului județean și a brand-urilor turistice locale.

Promovarea obiectivelor turistice de top ale județului Brașov

Informarea IMM-urilor despre potenţialul turistic din zona județului Brașov.

Sponsori